Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Vigselbøker - borgerlige vielser
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1920 2
Borgerlige vigsler 1921 7
Borgerlige vigsler 1922 12
Borgerlige vigsler 1923 20
Løse vedlegg 1961 upaginert
Borgerlige vigsler 1923 26
Borgerlige vigsler 1924 28
Borgerlige vigsler 1925 34
Borgerlige vigsler 1926 40
Borgerlige vigsler 1927 48
Borgerlige vigsler 1928 55
Borgerlige vigsler 1929 59
Borgerlige vigsler 1930 65
Borgerlige vigsler 1931 71
Borgerlige vigsler 1932 76
Borgerlige vigsler 1933 81
Borgerlige vigsler 1934 90
Borgerlige vigsler 1935 99
Løse vedlegg 1957 upaginert
Borgerlige vigsler 1932 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10469/L/Lb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
Lb: Vigselbøker - borgerlige vielser
L0001: Vigselsbok - borgerlige vielser
Vigselsbok (borgerlig) nr. 1/28.02.1920 - 23.07.1935 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere