Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Follo sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller II
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1946 2-3
Borgerlige vigsler 1947 10-11
Borgerlige vigsler 1948 36-37
Borgerlige vigsler 1949 52-53
Borgerlige vigsler 1950 78-79
Borgerlige vigsler 1951 102-103
Borgerlige vigsler 1952 132-133
Borgerlige vigsler 1953 152-153
Borgerlige vigsler 1980 156-157
Borgerlige vigsler 1953 158-159
Borgerlige vigsler 1954 172-173
Borgerlige vigsler 1955 196-197
Kildeinformasjon
SAO/A-10274/L/La/Lab/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Follo sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
La: Notarialprotokoller
Lab: Notarialprotokoller II
L0003: Vigselsbok
Vigselsbok (borgerlig) nr. 3/30.11.1946 - 25.06.1955 Akershus fylke
Follo sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere