Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Follo sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller II
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1942 2
Borgerlige vigsler 1943 4
Borgerlige vigsler 1944 43
Borgerlige vigsler 1945 82
Borgerlige vigsler 1946 94
Kildeinformasjon
SAO/A-10274/L/La/Lab/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Follo sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
La: Notarialprotokoller
Lab: Notarialprotokoller II
L0002: Vigselsbok
Vigselsbok (borgerlig) nr. 2/31.12.1942 - 13.10.1946 Akershus fylke
Follo sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere