Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Follo sorenskriveri

NOTARIALFORRETNINGER, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller II
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1920 2
Borgerlige vigsler 1921 5
Borgerlige vigsler 1922 7
Borgerlige vigsler 1923 9
Borgerlige vigsler 1924 12
Borgerlige vigsler 1925 16
Borgerlige vigsler 1926 20
Borgerlige vigsler 1927 21
Borgerlige vigsler 1928 25
Borgerlige vigsler 1929 27
Borgerlige vigsler 1930 30
Borgerlige vigsler 1931 31
Borgerlige vigsler 1932 34
Borgerlige vigsler 1933 37
Borgerlige vigsler 1934 39
Borgerlige vigsler 1935 41
Borgerlige vigsler 1936 47
Borgerlige vigsler 1937 51
Borgerlige vigsler 1938 53
Borgerlige vigsler 1939 55
Borgerlige vigsler 1940 61
Borgerlige vigsler 1941 64
Borgerlige vigsler 1942 71
Kildeinformasjon
SAO/A-10274/L/La/Lab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Follo sorenskriveri L: NOTARIALFORRETNINGER
La: Notarialprotokoller
Lab: Notarialprotokoller II
L0001: Vigselsbok
Vigselsbok (borgerlig) nr. 1/08.05.1920 - 31.12.1942 Akershus fylke
Follo sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere