Innhold

Statsarkivet i Oslo


Rakkestad sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselbøker
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1944 upaginert
Borgerlige vigsler 1945 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10686/L/Lc/Lca/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Rakkestad sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lca: Vigselbøker
L0004: Vigselbøker
Vigselsbok (borgerlig) nr. 41944 - 1945 Østfold fylke
Rakkestad sorenskr.
- Borgerlige vielser