Innhold

Statsarkivet i Oslo


Idd og Marker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigselsbøker
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1944 upaginert
Borgerlige vigsler 1945 61
Kildeinformasjon
SAO/A-10283/L/Lc/L0001/0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Idd og Marker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigselsbøker
L0001: Vigselsbøker
0003: Vigselsbok Vigselsbok (borgerlig) nr. 1c1944 - 1945 Østfold fylke
Idd og Marker sorenskr.
- Borgerlige vielser