Innhold

Statsarkivet i Oslo


Moss sorenskriveri

Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1944 upaginert
Borgerlige vigsler 1945 130-131
Kildeinformasjon
SAO/A-10168
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Moss sorenskriveri Vigselsbok (borgerlig) nr. 61944 - 1945 Østfold fylke
Moss sorenskr.
- Borgerlige vielser