Innhold

Statsarkivet i Oslo


Moss sorenskriveri

Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1942 2
Borgerlige vigsler 1943 91
Kildeinformasjon
SAO/A-10168
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Moss sorenskriveri Vigselsbok (borgerlig) nr. 31942 - 1943 Østfold fylke
Moss sorenskr.
- Borgerlige vielser