Innhold

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Borgerlige vigsler 1944 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0021
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0021: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 211944 Akershus fylke
Aker sorenskr.
Side 281-288 finnes ikke i protokollen. Borgerlige vielser