Innhold

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Borgerlige vigsler 1943 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0019
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0019: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 191943 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Borgerlige vielser