Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Borgerlige vigsler 1942 1
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0018
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0018: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 18/11.08.1942 - 31.12.1942 Akershus fylke
Aker sorenskr.
Side 147, 251 og 253 mangler i protokollen. Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere