Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Borgerlige vigsler 1942 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0018
Lenke til Arkivportalen
A-10895: Aker sorenskriveri
L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0018: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 18 /11.08.1942 - 31.12.1942 Akershus fylke
Aker sorenskr.
Side 147, 251 og 253 mangler i protokollen. Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere