Innhold

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1942 2
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0016
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0016: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 161942 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Borgerlige vielser