Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1941 2
Borgerlige vigsler 1942 54
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0014
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0014: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 14/12.07.1941 - 01.05.1942 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Borgerlige vielser