Innhold

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1940 2
Borgerlige vigsler 1941 51
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0013
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0013: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 131940 - 1941 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Borgerlige vielser