Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1938 2
Borgerlige vigsler 1939 33
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0011
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0011: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 11/06.10.1938 - 06.09.1939 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere