Innhold

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1936 2
Borgerlige vigsler 1937 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0009
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0009: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 91936 - 1937 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Borgerlige vielser