Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Skien innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
Påmønstring 1937 1
Påmønstring 1938 4-5
Påmønstring 1939 8-9
Påmønstring 1940 16-17
Påmønstring 1941 20-21
Påmønstring 1942 24-25
Påmønstring 1943 26-27
Påmønstring 1944 30-31
Påmønstring 1945 32-33
Påmønstring 1946 44-45
Påmønstring 1947 52-53
Påmønstring 1948 70-71
Påmønstring 1949 90-91
Påmønstring 1950 102-103
Påmønstring 1951 110-111
Påmønstring 1952 120-121
Påmønstring 1953 128-129
Påmønstring 1954 136-137
Påmønstring 1955 144-145
Påmønstring 1956 152-153
Påmønstring 1957 158-159
Påmønstring 1958 168-169
Påmønstring 1959 174-175
Påmønstring 1960 184-185
Påmønstring 1961 196-197
Påmønstring 1962 206-207
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
SAKO/A-832/H/Ha/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Skien innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Ha: Mønstringsjournaler
L0006: Mønstringsjournal
Mønstringsjournal nr. 6/1937 - 1962 - Mønstringsjournal. Påmønstringer Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver