Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
Påmønstring 1938 1
Påmønstring 1939 21
Påmønstring 1940 46
Påmønstring 1941 56
Påmønstring 1942 61
Påmønstring 1943 63
Påmønstring 1944 67
Påmønstring 1945 69
Påmønstring 1946 78
Påmønstring 1947 94
Påmønstring 1948 110
Avmønstring 1938 145
Avmønstring 1939 159
Avmønstring 1940 177
Avmønstring 1941 184
Avmønstring 1942 188
Avmønstring 1943 190
Avmønstring 1944 193
Avmønstring 1945 195
Avmønstring 1946 199
Avmønstring 1947 212
Avmønstring 1948 222
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/H/Ha/L0015
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Ha: Mønstringsjournaler
L0015: Mønstringsjournal
Mønstringsjournal nr. 15/1938 - 1948 - Mønstringsjournal Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver