Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
Påmønstring 1928 Avmønstring 1928 2
Påmønstring 1929 Avmønstring 1929 8
Påmønstring 1930 Avmønstring 1930 30
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/H/Ha/L0013
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Ha: Mønstringsjournaler
L0013: Mønstringsjournal
Mønstringsjournal nr. 13/1928 - 1930 - Mønstringsjournal Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver