Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Hovedruller
Tittelblad upaginert
Patenter nr. 2353-2400 1
Patenter nr. 2401-2450 25
Patenter nr. 2453-2500 51
Patenter nr. 2501-2549 75
Patenter nr. 2550-2599 100
Patenter nr. 2600-2649 125
Patenter nr. 2650-2699 150
Patenter nr. 2700-2750 175
Patenter nr. 2751-2799 201
Patenter nr. 2800-2850 226
Patenter nr. 2857-2887 255
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fc/L0009
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fc: Hovedruller
L0009: Hovedrulle
Hovedrulle nr. 9 /1920 - 1948 - Hovedrulle. Patent nr. 2353-2887. S. 13 (patent nr. 2377-2378), s. 50 (patent nr. 2451-2452), s. 59 (patent nr. 2469-2470), s. 85-86 (patent nr. 2521-2524) og s. 106 (patent nr. 2562-2563) er hoppet over i skanninga. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver