Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Tittelblad upaginert
Patenter nr. 1190-1199 1
Patenter nr. 1200-1248 3
Patenter nr. 1249-1302 14
Patenter nr. 1303-1352 25
Patenter nr. 1353-1402 35
Patenter nr. 1403-1452 45
Patenter nr. 1453-1500 55
Midlertidige patenter 1928-1929 65
Midlertidige patenter 1930 83
Midlertidige patenter 1931 103
Midlertidige patenter 1932 116
Midlertidige patenter 1933 128
Midlertidige patenter 1934 137
Midlertidige patenter 1935 144
Midlertidige patenter 1936 154
Midlertidige patenter 1937 164
Midlertidige patenter 1938 186
Midlertidige patenter 1939 205
Midlertidige patenter 1940 222
Midlertidige patenter 1941 232
Midlertidige patenter 1942 236
Midlertidige patenter 1943 238
Midlertidige patenter 1944 242
Midlertidige patenter 1945 248
Midlertidige patenter 1946 266
Midlertidige patenter 1947 283
Midlertidige patenter 1948 292
Midlertidige patenter 1949 308
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fb/L0008
Lenke til Arkivportalen
SAKO/A-829/F/Fb/L0008/0002
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0008: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 8/1901 - 1949 - Annotasjonsrulle. 1) Patent nr. 1190-2851. 2) Midlertidige patenter. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver