Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Annotasjonsruller
Tittelblad upaginert
Patenter nr. 2355-2400 1
Patenter nr. 2401-2449 24
Patenter nr. 2450-2499 49
Patenter nr. 2500-2549 74
Patenter nr. 2550-2599 99
Patenter nr. 2600-2649 124
Patenter nr. 2650-2699 149
Patenter nr. 2700-2749 174
Patenter nr. 2750-2799 199
Patenter nr. 2800-2851 224
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fb/L0007
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fb: Annotasjonsruller
L0007: Annotasjonsrulle
Annotasjonsrulle nr. 7 /1926 - 1948 - Annotasjonsrulle. Patent nr. 2355-2851 Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver