Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Eldste ruller
Tittelblad 2
Ekstrarulle Rode nr. 25 3
Ekstrarulle Rode nr. 26 12
Ekstrarulle Rode nr. 26 1/2 22
Ekstrarulle Rode nr. 27 32
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fa: Eldste ruller
L0003: Ekstrarulle
Eldre rulle nr. 3/1830 - Ekstrarulle Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver