Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Porsgrunn innrulleringskontor

Ruller, Eldste ruller
Ungdomsrulle Rode nr. 25 2
Ungdomsrulle Rode nr. 26 16
Ungdomsrulle Rode nr. 26 1/2 39
Ungdomsrulle Rode nr. 27 55
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-829/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Porsgrunn innrulleringskontor F: Ruller
Fa: Eldste ruller
L0002: Ungdomsrulle
Eldre rulle nr. 2/1840 - Ungdomsrulle Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver