Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Avmønstringsprotokoller
Avmønstring 1892 2
Avmønstring 1893 11
Avmønstring 1894 29
Avmønstring 1895 47
Avmønstring 1896 64
Avmønstring 1897 79
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/H/Hc/L0002
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Hc: Avmønstringsprotokoller
L0002: Avmønstringsprotokoll
Mønstringsjournal nr. 2/1892 - 1897 - - Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver