Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Mønstringsjournaler, Påmønstringsprotokoller
Påmønstring 1872 2
Påmønstring 1873 22
Påmønstring 1874 41
Påmønstring 1875 59
Påmønstring 1876 79
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/H/Hb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor H: Mønstringsjournaler
Hb: Påmønstringsprotokoller
L0002: Påmønstringsprotokoll
Mønstringsjournal nr. 2/1872 - 1876 - - Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver