Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Diverse ruller
Tittelblad upaginert
Patenter nr. 1 1
Tittelblad 56
Patenter nr. 1-50 57
Patenter nr. 51-100 82
Patenter nr. 101-150 107
Patenter nr. 151-200 132
Patenter nr. 201-250 157
Patenter nr. 251-301 186
Patenter nr. 302-349 213
Patenter nr. 350-374 231
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/F/Fd/L0003
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor F: Ruller
Fd: Diverse ruller
L0003: B-rulle
Diverse rulle nr. 3 /1891 - 1948 - B-rulle. Patent nr. 1-374 Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver