Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kiærland, Lars

Militære forhold, Hærorganisasjon (oversiktsplaner) og statistiske tabeller
Den norske hærs organisasjon 1628-1817 1
Den norske hærs organisasjon 1818-1910 2
Den norske hærs organisasjon 1911-1940 3
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0253/F/Fe/L0047
Lenke til Arkivportalen
Kiærland, Lars F: Militære forhold
Fe: Hærorganisasjon (oversiktsplaner) og statistiske tabeller
L0047: Oversiktsplan over den norske hærs organisasjon fra 1628 til 1940
Militærrulle 1628 - 1940 - Kiærland, Lars. Oversiktsplan over Den norske hærs organisasjon 18/1 1628 - 30/9 1940. Oslo : Forsvarsdepartementet, <1940>. - 3 pl. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret