Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Den norske hær 1628-1900 1628-1640 1
Den norske hær 1628-1900 1641-1643 2
Den norske hær 1628-1900 1644 3
Den norske hær 1628-1900 1645 4
Den norske hær 1628-1900 1645-1647 5
Den norske hær 1628-1900 1647-1649 6
Den norske hær 1628-1900 1649-1653 7
Den norske hær 1628-1900 1653-1657 8
Den norske hær 1628-1900 1657-1658 9
Den norske hær 1628-1900 1658-1660 10
Den norske hær 1628-1900 1660-1662 11
Den norske hær 1628-1900 1662-1665 12
Den norske hær 1628-1900 1666-1671 13
Den norske hær 1628-1900 1672-1675 14
Den norske hær 1628-1900 1675-1677 15
Den norske hær 1628-1900 1678-1679 16
Den norske hær 1628-1900 1680-1683 17
Den norske hær 1628-1900 1684-1687 18
Den norske hær 1628-1900 1688-1692 19
Den norske hær 1628-1900 1693-1696 20
Den norske hær 1628-1900 1697-1700 21
Den norske hær 1628-1900 1701-1703 22
Den norske hær 1628-1900 1704-1706 23
Den norske hær 1628-1900 1707-1708 24
Den norske hær 1628-1900 1709-1711 25
Den norske hær 1628-1900 1712-1715 26
Den norske hær 1628-1900 1716-1718 27
Den norske hær 1628-1900 1718-1720 28
Den norske hær 1628-1900 1721-1725 29
Den norske hær 1628-1900 1726-1730 30
Den norske hær 1628-1900 1731-1735 31
Den norske hær 1628-1900 1736-1740 32
Den norske hær 1628-1900 1741-1745 33
Den norske hær 1628-1900 1746-1750 34
Den norske hær 1628-1900 1751-1755 35
Den norske hær 1628-1900 1756-1760 36
Den norske hær 1628-1900 1761-1763 37
Den norske hær 1628-1900 1764-1765 38
Den norske hær 1628-1900 1766-1769 39
Den norske hær 1628-1900 1769-1775 40
Den norske hær 1628-1900 1776-1780 41
Den norske hær 1628-1900 1781-1784 42
Den norske hær 1628-1900 1785-1789 43
Den norske hær 1628-1900 1789-1792 44
Den norske hær 1628-1900 1793-1796 45
Den norske hær 1628-1900 1797-1800 46
Den norske hær 1628-1900 1801-1803 47
Den norske hær 1628-1900 1804-1806 48
Den norske hær 1628-1900 1807-1808 49
Den norske hær 1628-1900 1809-1810 50
Den norske hær 1628-1900 1810-1812 51
Den norske hær 1628-1900 1812-1814 52
Den norske hær 1628-1900 1814-1818 53
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/-
-: Riksarkivets bibliotek
Militærrulle nr. - /1628 - 1818 - Ovenstad, Olai - Den norske hær 1628-1900. 53 plansjer, utarbeidet 1920-1948. Tross tittelen går ikke plansjene lenger enn til 1818. Ovenstads opprinnelige ambisjon kan ha vært å lage plansjer for hele tidsrommet 1628-1900. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret