Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Manuskriptsamlingen

Manuskripter i kvartoformat
Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-13, bd I upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3667/G/L0048a
Lenke til Arkivportalen
Manuskriptsamlingen G: Manuskripter i kvartoformat
L0048a: Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I
Annen kilde nr. 48a /1710 - 1713 - Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I. Kjøp. RAJ 268/1883. Utdrag trykt i Roar Tank (red.), Norske brev og erindringer II, Tordenskiolds matros. Dagbok ført av en norsk matros paa den dansk-norske flaate 1710-1714, Kristiania 1923. Dagbøker Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Den store nordiske krig Statlige arkiver Samlinger