Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register upaginert
Kopibok 1807 1
Kopibok 1808 24-25
Kopibok 1809 38-39
Kopibok 1810 66-67
Kopibok 1811 104-105
Kopibok 1812 134-135
Kopibok 1813 176-177
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-EA-3115/O/Om/Oma/L0005
Lenke til Arkivportalen
RA-EA-3115: Rentekammeret, Renteskriverkontorene
O: BERG- OG SALTVERKSKONTORER, MODUM BLÅFARGE- OG KOBOLTVERK
Om: Ekspedisjon
Oma: Kopibøker
L0005: Kopibok D
Kopibok nr. 5 /03.01.1807 - 14.12.1813 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner