Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001 - 149 Jordlia - kontrakter, hjemmelsdokumenter 1
0002 - 149 Jordlia - tilskudd fra Hypotekerforeningen 1983 128
003 - 149 Jordlia - kulturlandskapstilskudd 148
0004 - 149 Jordlia - konsesjonssak 1990-1996 216
0005 - 149 Jordlia - takst, forsikring 1989 330
0006 - 149 Jordlia 1980-1989 380
0007 - 149 Jordlia - invetar 1992 458
0009 - 149 Jordlia 1990-1991 886
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim AV/SAT-PA-0592/D/Da/L0023
Lenke til Arkivportalen
SAT-PA-0592: Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling
D: Sak- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem
Da: Sakarkiv etter nøkkel
L0023: Sakarkiv etter nøkkel
Sakarkiv nr. 23 /1983 - 1996 - Arkivnøkkel Da: 1 Økonomi; 14 Eiendommer; 149 Jordlia Sakarkiv Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver