Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1933 2
Borgerlige vigsler 1934 30
Borgerlige vigsler 1935 96
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0007: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 7/05.08.1933 - 15.02.1935 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere