Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1931 2
Borgerlige vigsler 1932 14
Borgerlige vigsler 1933 74
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0006: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 6/14.11.1931 - 05.08.1933 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere