Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1929 2
Borgerlige vigsler 1930 17
Borgerlige vigsler 1931 63
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0005: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 5/31.08.1929 - 07.11.1931 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere