Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1927 2
Borgerlige vigsler 1928 34
Borgerlige vigsler 1929 73
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0004: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 4/26.03.1927 - 17.08.1929 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere