Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1924 2
Borgerlige vigsler 1925 8
Borgerlige vigsler 1926 53
Borgerlige vigsler 1927 93
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0003: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 3/06.12.1924 - 26.03.1927 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere