Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1922 2
Borgerlige vigsler 1923 22
Borgerlige vigsler 1924 63
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0002: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 2/23.09.1922 - 05.12.1924 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere