Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker sorenskriveri

Notarialforretninger, Vigsler, Vigselprotokoller
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1920 2
Borgerlige vigsler 1921 30
Borgerlige vigsler 1922 73
Kildeinformasjon
SAO/A-10895/L/Lc/Lcb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aker sorenskriveri L: Notarialforretninger
Lc: Vigsler
Lcb: Vigselprotokoller
L0001: Vigselprotokoll
Vigselsbok (borgerlig) nr. 1/19.02.1920 - 23.09.1922 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere