Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelside upaginert
Navneregister upaginert
Inn- og utflyttede 1919 upaginert
Inn- og utflyttede 1920 upaginert
Inn- og utflyttede 1921 upaginert
Inn- og utflyttede 1922 upaginert
Inn- og utflyttede 1923 upaginert
Inn- og utflyttede 1924 upaginert
Inn- og utflyttede 1925 upaginert
Inn- og utflyttede 1926 upaginert
Inn- og utflyttede 1927 upaginert
Inn- og utflyttede 1928 upaginert
Inn- og utflyttede 1929 upaginert
Inn- og utflyttede 1930 upaginert
Inn- og utflyttede 1931 upaginert
Inn- og utflyttede 1932 upaginert
Inn- og utflyttede 1933 upaginert
Inn- og utflyttede 1934 upaginert
Inn- og utflyttede 1935 upaginert
Inn- og utflyttede 1936 upaginert
Inn- og utflyttede 1937 upaginert
Inn- og utflyttede 1938 upaginert
Inn- og utflyttede 1939 upaginert
Inn- og utflyttede 1940 upaginert
Inn- og utflyttede 1941 upaginert
Inn- og utflyttede 1942 upaginert
Inn- og utflyttede 1943 upaginert
Flytteattester upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-551/O/Oc/L0002
Lenke til Arkivportalen
A-551: Svelvik og Strømm lensmannskontor
O: Fremmedkontroll, flytting
Oc: Flytteprotokoller
L0002: Flytteprotokoll
Flytteprotokoller nr. 2 /1919 - 1943 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn