Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Navneregister upaginert
Inn- og utflyttede 1923 1
Inn- og utflyttede 1924 8
Inn- og utflyttede 1925 20
Inn- og utflyttede 1926 30
Inn- og utflyttede 1927 38
Inn- og utflyttede 1928 47
Inn- og utflyttede 1929 54
Inn- og utflyttede 1930 61
Inn- og utflyttede 1931 68
Inn- og utflyttede 1932 76
Inn- og utflyttede 1933 83
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-55/O/Oa/L0003
Lenke til Arkivportalen
A-55: Tjøme lensmannskontor
O: Fremmedkontroll, flytting
Oa: Flytteprotokoller
L0003: Protokoll over inn- og utflyttede
Flytteprotokoller nr. 3 /1923 - 1933 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn