Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelblad 1
Utflyttede 1905 2
Utflyttede 1906 9
Utflyttede 1907 19
Utflyttede 1908 26
Utflyttede 1909 34
Utflyttede 1910 42
Utflyttede 1911 50
Innflyttede 1905 51
Innflyttede 1906 57
Innflyttede 1907 61
Innflyttede 1908 66
Innflyttede 1909 72
Innflyttede 1910 77
Innflyttede 1911 82
Innflyttede 1912 92
Innflyttede 1913 100
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-55/O/Oa/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-55: Tjøme lensmannskontor
O: Fremmedkontroll, flytting
Oa: Flytteprotokoller
L0001: Protokoll over inn- og utflyttede
Flytteprotokoller nr. 1 /1905 - 1913 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Politi og lensmenn