Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Grytten 3
Hen 931
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2234/G/Gd/L0489
Lenke til Arkivportalen
S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0489: 1539 grytten, 1540 Hen
Annen kilde nr. 489 /1959 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene