Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Brev fra Johan Hveding til statsarkivet i Tromsø 1957 1
Slektsstiler skrevet av elever ved Tromsø amtsskole 1916-1917 3
Slektsstiler skrevet av elever ved Tromsø amtsskole 1918-1919 35
Slektsstiler skrevet av elever ved Trondarnes folkehøgskole 1919-1920 128
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/P-0029/F/L0001
Lenke til Arkivportalen
P-0029: Slektsstiler fra Tromsø Amtsskole i Lyngen og Trondarnes folkehøgskole
F: Slektsstiler
L0001: Slektsstiler
Genealogisk samling nr. 1 /1916 - 1920 - Slektsstiler skrevet av elever ved Tromsø amtsskole i Lyngen og Trondarnes folkehøgskole i Trondenes, som læreren Johan Hveding tok vare på og i 1957 overlot til Statsarkivet i Tromsø. Genealogiske samlinger Genealogi og slektsgransking Universiteter og høyskoler Skolevesen Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver