Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Anmeldelseskartotek A 2
Anmeldelseskartotek B 112
Anmeldelseskartotek C 312
Anmeldelseskartotek D 320
Anmeldelseskartotek E 360
Anmeldelseskartotek F 432
Anmeldelseskartotek G 514
Anmeldelseskartotek H 612
Anmeldelseskartotek I 858
Anmeldelseskartotek J 878
Anmeldelseskartotek K 958
Anmeldelseskartotek L 1110
Anmeldelseskartotek M 1322
Anmeldelseskartotek N 1452
Anmeldelseskartotek O 1510
Anmeldelseskartotek P 1572
Anmeldelseskartotek R 1626
Anmeldelseskartotek S / Z 1684
Anmeldelseskartotek T 1916
Anmeldelseskartotek U 2034
Anmeldelseskartotek V / W 2042
Anmeldelseskartotek Ø 2092
Anmeldelseskartotek Å 2124
Kartotek over «diverse» saker (ikke personsaker) 2182
Radioapparater (bevillinger) 2388
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-26
Lenke til Arkivportalen
S-3138-26: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
Landssviksaker nr. 1 /1941 - 1945 - Stapo, kartotek over anmeldte og radioapparater Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet