Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


SS-kartotek 1
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-26
Lenke til Arkivportalen
S-3138-26: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
Landssviksaker nr. 1 /1941 - 1945 - SS-kartotek Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet