Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente A 1
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente B 39
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente D 123
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente E 133
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente F 161
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente G 197
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente H 247
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente I 377
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente J 387
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente K 433
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente L 497
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente M 549
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente N 563
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente O 597
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente P 623
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente R 639
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente S 677
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente T 749
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente U 789
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente V / W 799
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente Ø 813
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente Å 821
Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente "Tvilsomme medlemmer" (A - H) 825
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-26
Lenke til Arkivportalen
S-3138-26: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
Landssviksaker nr. 1 /1945 - 1947 - Kartotek over NS-medlemmer hvis saker er avgjort ved andre politikamre og ukjente Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet