Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Anmeldelseskartotek Aa / Å 1
Anmeldelseskartotek A 5
Anmeldelseskartotek B 149
Anmeldelseskartotek C 359
Anmeldelseskartotek D 385
Anmeldelseskartotek E 421
Anmeldelseskartotek F 481
Anmeldelseskartotek G 585
Anmeldelseskartotek H 665
Anmeldelseskartotek I 909
Anmeldelseskartotek J 915
Anmeldelseskartotek K 1003
Anmeldelseskartotek L 1263
Anmeldelseskartotek M 1499
Anmeldelseskartotek N 1593
Anmeldelseskartotek O 1669
Anmeldelseskartotek P 1733
Anmeldelseskartotek Q 1783
Anmeldelseskartotek R 1787
Anmeldelseskartotek S 1879
Anmeldelseskartotek T 2135
Anmeldelseskartotek U 2253
Anmeldelseskartotek V 2261
Anmeldelseskartotek W 2291
Anmeldelseskartotek Y 2347
Anmeldelseskartotek Ø 2349
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-26
Lenke til Arkivportalen
S-3138-26: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
Landssviksaker nr. 2 /1941 - 1945 - Stapo, sakskartotek Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet