Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0011 - Havnedir-N 311 "Nysund" 1865 Arkiv: 1865 jnr. 293 1
0017 - Havnedir-N 317 "Kart over Nysundet ved Egersund" 1891 Arkiv: 1891 jnr. 1387 3
0018 - Havnedir-N 318 "Kart over Nysund" 1897 5
0019 - Havnedir-N 319 "Kart over Nysund" 1897 Merknad: Kopi av H. A. 7
0020 - Havnedir-N 320 "Kart over Nysund" 1897 Merknad: Kopi av H. A. 9
0022 - Havnedir-N 322 "Kart over Næsapolsund ved Mong" 1892-1893 11
0023 - Havnedir-N 323 "Kart over Maren ved Helvik, Eigersund Herred" 1922 Arkiv: 1923 jnr. 496 13
0024 - Havnedir-N 324 "Kart av Holmen, Jøssinghavn" 1922 Arkiv: 1922 jnr. 5064 15
0025 - Havnedir-N 325 "Oplodning ved damskibskaiene i Jøssingfjord og Regefjord" 1922 Arkiv: 1922 jnr. 5039 17
0026 - Havnedir-N 326 "Bugten ved Beiningen" udatert Merknad: Kopi 19
0029 - Havnedir-N 329 "Kroki af Obristadvigen" 1877 21
0031 - Havnedir-N 331 "Rognsvaag" udatert Merknad: Kopi 23
0033 - Havnedir-N 333 "Røgsund" 1880 Merknad: Kopi 25
0035 - Havnedir-N 335 "Røvær, Sandsund" 1879 27
0036 - Havnedir-N 336 "Røvær, Mjaasund" 1879 29
0037 - Havnedir-N 337 "Mjaasund paa Røvær" 1886 31
0039 - Havnedir-N 339 "Røvær kanal" 1879 Merknad: Kopi 33
0040 - Havnedir-N 340 "Røvær, Mjaasund" 1879 Merknad: Kopi 35
0041 - Havnedir-N 341 "Røvær, Sandsund" 1879 Merknad: Kopi 37
0049 - Havnedir-N 349 "Kart over Landingsplads i Bækkevig, Røvær" 1894 39
0050 - Havnedir-N 350 "Røvær" 1913 41
0051 - Havnedir-N 351 "Rørvik, Stavanger Amt" 1896 Arkiv: 1903 jnr. 2138 43
0053 - Havnedir-N 353 "Kart over Saamesund, Kvittingsø" 1917 Merknad: Ett blad er oversiktskart i 1:2500. Arkiv: 1918 jnr. 193 45
0058 - Havnedir-N 358 "Sandvedstranden" 1894 Merknad: Kopi 53
0059 - Havnedir-N 359 "Kart over Sandve havn, Karmøen" 1911 Arkiv: 1911 jnr. 2580 55
0060 - Havnedir-N 360 "Skitnedal" udatert Merknad: Kopi 57
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1604/2/T/Tf/Tf04
Lenke til Arkivportalen
S-1604: Havnedirektoratet
2: Arkivdel 2
T: Kart og tegninger
Tf: Havnedir-N: Nummerserien
Tf04: Kartsignatur Havnedir-N 301 - 400
Kart nr. 0001-0100 /1847 - 1922 - Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 301 - Havnedir-N 400. Av disse er Havnedir-N 311, 317-320, 322-326, 329, 331, 333, 335-337, 339-341, 349-351, 353 og 358-360 digitalisert. Kart og tegninger Kommunikasjon og samferdsel Sjøfart Statlige arkiver Institusjoner under departementene Havnevesen