Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1903 upaginert
1904 upaginert
1905 upaginert
1906 upaginert
1907 upaginert
1908 upaginert
1909 upaginert
1910 upaginert
1911 upaginert
1912 upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0906-PK-I/07/L0167
Lenke til Arkivportalen
KA0906-PK-I: Arendal kommune, Katalog I
07: Skole
L0167: Skoleprotokoll for friskolen
Karakterprotokoll nr. 7.24.10 /1903 - 1912 - - Skolevesen